Spice Girls hủy lưu diễn Australia

4 thành viên (từ trái qua phải) Geri, Emma, Mel C và Mel B trong tour diễn ở Anh hồi tháng 6.

4 thành viên (từ trái qua) Geri, Emma, Mel C và Mel B trong tour diễn ở Anh hồi tháng 6.

Tình bạn giữa Geri (trái) và Mel B ngày càng rạn nứt.

Quan hệ giữa Geri (trái) và Mel B ngày càng rạn nứt.

No Image
Hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè nếu thấy hay!

Click vào quảng cáo để ủng hộ tin24h.com.vn